Mus med kort hale

Almindelig Markmus (Microtus agrestis) – Naturbasen

Almindelig markmus hører til studsmusene, som har kort hale, små ører og små øjne. Den adskiller sig fra sin nærmeste slægtning, sydmarkmusen, ved at ørerne …

Læs om Almindelig Markmus i Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal. Her er billeder, udbredelseskort, observationer, levesteder, rødliste og meget mere.

studsmus – Vestre Hus Børnenaturcenter

studsmus

12 – 20 cm, halelængde ca. 8 – 12 cm. Vægt: 100 – 275 g. Mosegrisen med tilnavnet. “Vandrotte” er ikke en rotte, men en studsmus tæt beslægtet med den noget.

Rødmus – Miljøstyrelsen

Rødmus

almindelig markmus – Naturhistorisk Museum

almindelig markmus

Markmus – Absolut Skadedyrsservice

Markmus kan forurene fødevarer og angribe frugttræer og urter

Markmus er skadedyr i skovbrug og plantager samt i landbruget. Læs om forebyggelse og bekæmpelse her.

Mus – haveABC

Mus

Af musene er der fem arter, der på den ene eller den anden måde er af interes­se for haveejeren: husmus, markmus, rødmus, halsbåndmus, skovmus

Sådan kan du se forskel på mus og rotter ! – Mortalin

Mus, rotter, mosegris: bestemmelsesnøgle – Skadedyrene.dk

Mus, rotter, mosegris: bestemmelsesnøgle

Gnaverne er den største pattedyrorden med ca. 1500 arter, hvoraf flertallet af mus og rotter, men også f.eks. egern. I Danmark har vi 16 arter når vi regner den nyindvandrede amerikanske bisamrotte med. De andre gnavere vi har i Danmark er: den brune rotte (vandrotten),husrotte, hasselmus, birkemus, husmus, halsbåndsmus, skovmus, brandmus, dværgmus, marksmus, rødmus, mosegris.

Hvad er en ægte mus? Kend forskel på Danmarks musearter

I Danmark deler vi vores arter af mus op i studsmus og ægte mus. Til studmusene hører blandt andet markmusen, spidsmusen, rødmusen og mosegrisen. Disse mus adskiller sig fra de ægte mus ved at de alle har en kortere snude, et bredere hoved samt mindre øjne og ører.

Keywords: mus med kort hale